Workshop: Familie opstelling

Wat gaan we doen

Reguliere familie opstelling; er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van de Soul Shift techniek.

Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger. Hij kwam als West-Europeaan opnieuw in aanraking met deze werkwijze toen hij werkzaam was als missionaris in Zuid-Afrika. De werkwijze van Hellinger is de werkwijze van het zogenaamd Systemisch werken. Onze coaches die systemisch werken trachten middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare (vaak onuitgesproken) relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als 'representant'.

Mogelijk bij groepen vanaf 5 personen.

Ieder thema is mogelijk en vrij in te brengen.

Waar en wanneer

Start Op afspraak
Locatie Nader te bepalen

Workshop Familie opstelling: eigen vraagstuk inbrengen

  Er zijn nog 15 vrije plaatsen.
Start Op afspraak
Locatie Conferentiecentrum Bovendonck, hoeven (N-B)

Workshop Familie opstelling: deelname als representant (geen inbreng eigen vraagstuk)

  Er zijn nog 15 vrije plaatsen.

Georganiseerd door


Joke Vavier
Master in Science and Human Development

Mijn cursussen