Wat is wijsheid? Introductiecursus filosofie

Wat gaan we doen

Wat is wijsheid?
Introductiecursus Praktische Filosofie

Cursus met 5 bijeenkomsten
Maandagavond van 19.00 -21.30 uur
Data:
28 oktober Socrates: hoe herken je wijsheid?
4 november Plato: waar vind je wijsheid?
11 november Aristoteles: hoe word je een wijze?
18 november Nietzsche: voorwaarden voor wijsheid.
25 november Rorty: handelen zonder absolute waarheid.
Waar: Brouwersgracht Den Haag
Kosten: € 100,00
Maximaal: 15 deelnemers (vol is vol)
Aanmelden: info@studiosocrates.nl

In deze vijf actieve workshops bespreken we enkele van de belangrijkste filosofen die zochten naar wijsheid. De inzichten die zij opdeden in hun speurtocht passen wij toe op ons eigen leven.

Wijsheid is het vermogen om dingen vanuit kennis en inzicht te doen. Het gaat dus niet om abstracte theorieen maar juist om de praktijk. Wat is goed handelen? Hoe word ik gelukkig?

28 oktober
Socrates: hoe herken je wijsheid?

Socrates werd door een orakel uitgeroepen tot de wijste man van Athene. Dat was niet omdat hij veel wist, maar juist omdat hij geen valse kennis bezat. Tijdens deze workshop gaan we bij Socrates en zijn leermeesteres Diotima in de leer. We gaan we op zoek naar onze eigen valse kennis: naar antwoorden die ons in de weg zitten om werkelijk inzicht te krijgen. Én we vinden een handvat op onze weg naar eigen-wijsheid.

4 november
Plato: waar vind je wijsheid?

Volgens Plato vinden we in onze aardse liefde een herinnering aan de hemelse liefde. Door deze ervaring weten we wat goed is en waar we naar moeten streven in ons dagelijks leven.
Vanavond maken we kennis met Plato's idee van Het Goede en gaan we op zoek naar onze eigen ervaring met het hemelse. Kan deze beleving een leidraad zijn voor ons handelen? En kunnen we anderen door die geraaktheid inspireren of zelfs overtuigen?

11 november
Aristoteles: hoe word je een wijze?

Volgens Aristoteles is er geen richtlijn te geven voor goed handelen: elke situatie en elk mens is tenslotte anders. Het gaat erom een volmaakt of gelukkig mens te worden. Dat heeft niets te maken met roem of succes, maar met het verwezenlijken van jezelf. 'Word wie je bent!' luidt zijn opdracht. Dat doe je door een juiste houding aan te nemen.
Deze bijeenkomst bespreken we het advies van Aristoteles en gaan we op zoek naar onze eigen 'juiste houding'.

18 november
Nietzsche: voorwaarden voor wijsheid

'God is dood' luidt de bekende uitspraak van Nietzsche. Het is geen feitelijke constatering, maar een opdracht: 'denk toch zelf na!' Nietzsche vindt dat wij ons veel te makkelijk aanpassen aan de normen van onze tijd: we denken en handelen als slaven. Wie wijs wil zijn moet deze 'slavenmoraal' doorbreken en zelf kiezen en handelen.
Is deze opdracht zinnig? Dat gaan we onderzoeken. We gaan nader in op Nietzsche's gedachtengoed en trainen meteen ons eigen meesterschap.

25 november
Rorty: handelen zonder absolute waarheid

Als afsluiting van de cursus gaan we dieper in op de gedachte dat we nooit de juiste handeling kunnen verrichten. Wijsheid is onbereikbaar en toch is het zinvol ernaar te streven. Om hiermee om te gaan laten we ons inspireren door Rorty. Hij laat ons zien dat juist beslissen onmogelijk is en dat we toch moeten en kunnen handelen. Hoe? Door dit ironische besef toe te laten en inspiratie te vinden in de literatuur. Hier wijken we ook even uit naar de narratieve filosofe Nussbaum.
We zullen dit ironische besef toepassen op ons eigen leven en onderzoeken hoe verhalen ons kunnen helpen om toch te handelen.

Waar en wanneer

Start Op afspraak
Locatie Brouwersgracht, Zuidwal, Den Haag, Nederland

Wekelijks, maandag om 19.00 uur - 21.30 uur.

  Er zijn nog 15 vrije plaatsen.

Georganiseerd door


Annemarie Soeteman
Filosofish Practicus bij StudioSocrates

Mijn cursussen