Schrijven over je Leven

Wat gaan we doen

Het Schrijfatelier is een werkruimte, een ontmoetingsplek en een leerplaats in één.
Het atelier is bedoeld voor mensen die willen schrijven en al schrijvende andere mensen willen ontmoeten.
Individuele wensen worden in groepsverband benaderd.
Je eigen, autobiografische gegevens zijn de grondstof waarmee je werkt.
De theorie die in hetSchrijfatelier behandeld wordt is toereikend om op iedere vorm van schrijven toe te passen.
Voorlezen van wat je geschreven hebt is een kenmerk van de lessen van hetSchrijfatelier.

WANNEER IS hetSCHRIJFATELIER?
•De CURSUSSEN van hetSchrijfatelier starten ieder jaar rond september en januari.
•De WORKSHOPS starten op verschillende momenten in het jaar.
•COACHING is op ieder moment aan te vragen via telefoon, email of post.
•INDIVIDUELE BEGELEIDING of WERKSTUK BEGELEIDING is op ieder moment aan te vragen via telefoon, email of post.

Georganiseerd door


Pauline van Munster
hetSchrijfatelier

Mijn cursussen