Maakt lachen wijs?

Wat gaan we doen

'De beste manier om een probleem op te lossen is de humor ervan inzien' -C.Clarke-

Filosofen maken veel gebruik van humor: het is noodzakelijk om goed te kunnen denken. In deze cursus laat ik zien hoe humor een rol speelt in de filosofie en ingezet kan worden bij het eigen denken.

Donderdag 6 maart
De lach: het begin van alle wijsheid

Volgens filosofen als Bergson en Cohen is humor het begin van wijsheid. Wie kan lachen kan zich even losmaken van zijn eigen emoties en zich verwonderen over het menselijke bestaan. Dat geeft ruimte voor aanvaarding en verandering. Vanavond laten we ons inspireren door deze gedachte en gaan op zoek naar de humor van ons eigen leven.

Donderdag 13 maart
Ironie: tegen betweters en andere obstakels

In deze workshop leren we hoe ironie anderen (en onszelf!) kan bevrijden van onwankelbare ideeen en andere obstakels voor wijsheid. Dat geeft ruimte voor nuance en vernieuwing. We kijken af bij filosofen als Socrates, Kierkegaard en Nietzsche en oefenen ons eigen ironische wapen tegen betweters.

Donderdag 20 maart
Cynisme: schaamte en schuld voorbij

In elke maatschappij zijn regels en conventies die het leven moeilijk maken. Onnodig vinden de cynici! In deze bijeenkomst beschouwen we de eenvoudige levenswijze van Diogones en andere onafhankelijke geesten en onderzoeken de ballast van onze eigen tijd. We bevrijden onszelf van schaamte en andere opgelegde eisen van de maatschappij.

Donderdag 27 maart
Absurdisme en de zin van het bestaan

Alhoewel onze wetenschap smartelijke pogingen doet om het hele leven te begrijpen, weten we haast niets. In elk geval ontbreekt elke zekerheid over het belangrijkste aspect: de zin van het bestaan.
Absurde humor houdt ons scherp en bescheiden door steeds te wijzen op deze grote onwetendheid. Tegelijk zijn de absurde helden van de filosoof Camus vrij van lijden. Vanavond ontdekken we de absurde held in onszelf.

Donderdag 3 april
Satire: Verander de wereld

De afgelopen workshops hebben we vooral naar onszelf gekeken. Vandaag veranderen we anderen! Een effectieve vorm is satire: een mengvorm van verschillende soorten spot, ook wel de geneesheer van de maatschappij genoemd. Met behulp van Erasmus en Voltaire zullen wij ook onze medeburgers aan het denken zetten.

Georganiseerd door


Annemarie Soeteman
Filosofish Practicus bij StudioSocrates

Mijn cursussen