Mindfulnesstraining voor kinderen

Wat gaan we doen

Mindfulnesstraining kinderen 6-9 jaar & 10-12 jaar

Mindfulness om opmerkzaamheid te vergoten. Deze training is ontwikkeld door Trudy Bron (Kinder- en Jeugdpsycholoog & gecertificeerd Mindfulnesstrainner cat. 1 VMBN)`. Deze kindermindfulnesstraining is gebaseerd en afgeleid van de geprotocolleerde en wetenschappelijk getoetste mindfulnesstrainingen voor volwassenen en kinderen. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 kwartier. Er worden verschillende ademhalingsoefeningen en bewegingsoefeningen aangereikt. Ook komen er tekenopdrachten, verhalen, zintuiglijke spelletjes en visualisaties aan bod.

Alle oefeningen worden spelenderwijs aangeboden en zijn gericht op het bewustwordingsproces van het kind. Het kind leert zich bewust te worden van hoe het zich voelt als het heel blij, of juist boos, druk of gespannen is. En welke automatische reacties daarop vanzelf opkomen.

Door de oefeningen leren de kinderen dat ze niet altijd direct hoeven te reageren en dat ze ook vanuit rust een keuze kunnen maken. Bijvoorbeeld door niet meteen te gaan schelden of vechten als iemand iets naars zegt. Ze leren hun aandacht bewust te richten, waardoor zij zich bijvoorbeeld op school beter kunnen concentreren. Ook worden kinderen zich bewust van de kracht van hun gedachten en hoe ze zelf kunnen kiezen om gedachten wel of niet te geloven. Ze leren wat gevoelens precies zijn en waar je deze in je lichaam kunt voelen.

Door kinderen al op een jonge leeftijd te leren hoe zij bewust en adequaat met stress kunnen omgaan, kunnen stressgerelateerde klachten verminderen zoals piekeren, onzekerheid en slecht kunnen slapen. Kinderen leggen met deze training een basis om op een heilzame manier om te gaan met stress; nu en in de toekomst.

Bij de training krijgen de kinderen een werkmap.

Georganiseerd door


FTB

Mijn cursussen