Liefdevolle Aandacht in Intieme Relaties

Wat gaan we doen

3 daagse training voor mensen met én zonder relatie!

We brengen een groot deel van ons leven door in intieme relaties. Terwijl we meestal wederzijds verliefd van start gaan merken we al gauw dat een intieme relatie onderhoud vergt. Het idee van een romantische liefde die geen aandacht vraagt blijkt niet realistisch.

Aandacht
Onderhoud klinkt wat technisch, en deels is het dat ook. Om onze intieme relaties te onderhouden hebben we vaardigheden nodig. De belangrijkste daarvan is Aandacht. Uiteraard is aandacht geven aan onze hele belangrijke ander cruciaal voor de kwaliteit van onze relatie.

Een noodzakelijke voorwaarde is echter wel dat die Aandacht kwalitatief hoog is, en dat is ie niet automatisch omdat we ‘zoveel houden’ van die ander. Kwalitatieve Aandacht wordt mogelijk door inzicht in de wisselwerking tussen onszelf en de ander, en training van onze aandacht.

Inzicht
Een cruciaal inzicht in de dynamiek in onze relaties is dat gedrag van de een, een aanleiding is voor de reactie van de ander, en vice versa. Wat nodig is om uit die reactieve vicieuze cirkel te komen is ons eigen aandeel in deze interactie te onderzoeken. Dit inzicht is cruciaal om dat we geneigd zijn de ander te zien en te behandelen als de oorzaak van onze reactie en ervaring! En die houding is nu precies een belangrijke oorzaak van de lage kwaliteit van onze relaties. Het gedrag van de ander is niet de oorzaak, maar slechts de aanleiding.

Reactiviteit
Dat betekent dat de werkelijke oorzaak van ons gedrag in onszelf ligt. Dat is goed nieuws want het is eenvoudiger onszelf te bevrijden dan de ander, hoe hardnekkig we dat laatste ook proberen in onze relaties. Een belangrijke oorzaak is het willen voorkomen van de bevestiging van het in onszelf ontstane negatieve zelfbeeld. We namen de niet-bevrediging van onze behoeften in het verleden persoonlijk en zijn onszelf gaan zien als de oorzaak ervan. Dit leidde helaas tot een diepgewortelde zelfafwijzing. Reactief gedag ontstaat onmiddellijk als een oude en diepe gevoeligheid in ons geraakt wordt. Je kunt het herkennen door de emotionaliteit ervan, en omdat je reactie in meer of mindere mate buiten proportie is met de actuele aanleiding.

Afhankelijkheid
Zeker in intieme relaties, waar onze afhankelijkheid een essentiële rol speelt, komt reactiviteit vaak voor. Dit komt omdat de ander daar een heel belangrijke ander is, iemand die onze diepste behoeften aan liefde, veiligheid en geborgenheid 'dient' te bevredigen. Een praktische hulp is: hoe groter onze (ervaren) afhankelijkheid, hoe groter de kans op reactiviteit. Ik schrijf 'ervaren' omdat wat wij ervaren vaak niet de intentie is van de ander, maar wel van waaruit wij reageren op die ander. De ontkenning van die vermeende intentie door de ander versterkt doorgaans alleen maar onze reactie. Et cetera.

Liefdevolle Aandacht als bevrijding
Er is een uitweg uit onze individuele- en relationele vicieuze cirkels in onze relaties. Door gestructureerd onze interacties en gedrag waar te leren nemen, krijgen we doorslaggevend inzicht in de dynamiek en onze reactiviteit. Dit brengt de mogelijkheid het reactieve gedrag te doorsnijden en iets anders te doen dan we gewend zijn. Liefdevolle aandacht betekent dat we in staat, en bereid, zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van onze aanwezigheid. We zijn alert aanwezig, hebben direct inzicht in de interactie en vermijden de valkuil van reactief gedrag met al haar gevolgen. Door liefdevolle aandacht zijn we in staat om adequate en productieve antwoorden te geven in denken en doen in onze actuele situatie.

De Training: doel en inhoud
We oefenen met reflecties en toepassingen die ons helpen onszelf te bevrijden van de herhaling van zetten die we zo goed kennen in onze intieme relaties. We onderzoeken wat nodig is om onze intieme relaties te evolueren naar spirituele relaties: relaties waarin we verantwoordelijkheid nemen voor ons aandeel, onze eigen ontwikkeling en behulpzaam zijn bij die van de ander. Hiermee verandert het doel van onze relaties fundamenteel: van zelfgerichtheid naar liefdevolle aandacht voor de ander.

Georganiseerd door


Ramo de Boer
Ramo de Boer is Senior Coach, Trainer en therapeut sinds 1985. Auteur.

Mijn cursussen