de Kunstpraktijk

Wat gaan we doen

de Kunstpraktijk is reflecteren met de onderzoekende kunstenaar.

Ben jij kunstenaar en nieuwsgierig naar de kijk van andere ‘reflective practitioners’ op jouw werk? Wil jij met collega's praten over de oorsprong van je werk, het maakproces en materiaalgebruik? Jezelf artistiek voeden en ontwikkelen door kunstreflectie en onderzoek? Dan is de Kunstpraktijk iets voor jou!

Werkwijze:
de Kunstpraktijk is een informeel samenzijn met gelijkgestemden, waarin het beschouwend karakter van de kunstenaars een hoofdrol speelt. Reflecteren met de onderzoekende kunstenaar wordt mogelijk gemaakt door een collectieve bijdrage van de deelnemers. Ze wisselen met elkaar van gedachten over kunst in het algemeen en hun werk in het bijzonder. Met de intentie het werk te contextualiseren en positioneren, bevorderen zij hun vaktheorie, theoretische reflectie en artistiek onderzoek. Door aandachtig en reflectief kijken hun kunst betekenis geven, dat is de centrale gedachte.

de Kunstpraktijk:
Gezamenlijk kunst beschouwen verdiept niet alleen de eigen artistieke visie, het leert je ook observeren, objectief analyseren en interpreteren. Vanuit receptie en reflectie wordt je creatieve proces, de productie van werk opgestart en het experimenteel onderzoek in je medium gestimuleerd. In de Kunstpraktijk ga je op zoek naar nieuwe inzichten, betekenissen en verbanden.

Doel:
Tijdens de bijeenkomsten, die elke derde donderdag van de maand plaatsvinden, creëren we met en voor elkaar een stimulerende en veilige omgeving, waarin reflecteren leidt tot leren. Jezelf ontwikkelen als onderzoekende kunstenaar, je werk naar een hoger plan tillen en samen persoonlijke groei realiseren.


Locatie:
Sein Vormgeving

Hooisteeg 4

5141 KH Waalwijk

06-21858387 (Nicolette Peters)

Start:
Donderdag 21 september 2017 gaat de Kunstpraktijk van start. Elke maand is er van 20.00 tot 22.00 uur een nieuwe bijeenkomst, rekening houdend met de schoolvakanties.

Deelname:
Belangstellenden voor bijeenkomsten van de Kunstpraktijk ontvangen digitaal een uitnodiging. Zij beantwoorden deze mail met aan- of afwezig. Er is plaats voor minimaal 3, maximaal 6 deelnemers. Melden zich meer kunstenaars aan, dan wordt een tweede avond georganiseerd. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur me dan een bericht met je naam, adres en woonplaats, kunstvorm en een korte motivatie voor deelname.

Kosten:
Per bijeenkomst betaal je € 15,00 (met een 10-strippenkaart kost je deelname € 12,50). Dit is inclusief koffie en thee, korte filmportretten van hedendaagse kunstenaars en vaste begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. BTW is hier niet bij inbegrepen.

Georganiseerd door


Nicolette Peters
Beeldend kunstenaar en creatief ondernemer bij Sein Vormgeving

Mijn cursussen