Tis Knap Lastig

Wat gaan we doen

Lastige kinderen bestaan niet; maar kinderen met ‘lastig’ gedrag bestaan wel.
In deze cursus krijg je handvatten en leer je ’t gedrag van kinderen die ‘lastig’ gedrag vertonen, beter te begrijpen, waardoor je ze beter kunt begeleiden.
Je leert kijken door de ogen van het kind en hoe je kunt omgaan met kinderen die een ontwikkelingsstoornis of gedragsstoornis hebben.

Georganiseerd door


Judith van den Akker
Coach/ persoonlijk begeleider

Mijn cursussen