cursus InDesign

Wat gaan we doen

In de cursus InDesign basis leer je de funda­men­tele principes van dit opmaakpro­gram­ma zoals kaders en hun inhoud, typogra­fi­sche mogelijk­he­den, stramien­pagina's, stij­len en effec­ten. Ook het gebruik van vor­men en kleur komt aan bod. De leer­uit­komst is het maken van leaflets, bro­chu­res, boeken, PDF's etc. Wij verzorgen tweedaagse cursussen (van 10.30-17.00 uur) maar ook gedurende 8 weken (van 2,5 uur in de avond of ochtend).

Informatie
Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of TTV TempoTeam
Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u, lunch is inbegre­pen
Klasgrootte: 2–6 cursisten (2-daags) en 4-10 cursisten (avond- en ochtendgroepen)
Cursustarief: € 575,– ex BTW (2-daags) en € 425,– ex BTW (avond- en ochtendgroepen)

Voordelen
​tevredenheidsgarantie
​rechtstreeks contact met docent
​state-of-the-art cursusmateriaal
​online tests en certificaat

Georganiseerd door


Angelo Spiler

Mijn cursussen