Wat gaan we doen

De workshop Auteursrecht leert je alles over het ontstaan, beschermen en verhandelen van auteursrecht op beeld en tekst.
Auteursrecht kan op heel veel soorten werk rusten. Deze workshop is specifiek gericht op beeld en tekst, zoals foto's, columns en blogs, grafische vormgeving en illustraties.
Wanneer is een werk nu auteursrechtlijk beschermd, wie heeft dat recht dan en hoe benut je dat recht het beste? In deze workshop krijg je antwoord op onder meer deze vragen.
De workshop heeft de volgende inhoud:

\- Ontstaan van auteursrecht
\- Beschermbare werken
\- De maker
\- De auteursrechthebbende
\- Rechten en uitzonderingen
\- Overdragen en licentieren
\- Copycats
\- Copyright notice (C)
\- Beheersorganisaties
\- Mogelijkheden bij inbreuk

Veel informatie? Ja! Je gaat vervolgens zelfverzekerd en met de juiste kennis verder.
Na afloop krijg je nog een ingebonden reader mee waar alle informatie in terug te vinden is.

Georganiseerd door


Charlotte Meindersma
Jurist voor de creatieve sector en ondernemers

Mijn cursussen