Impact van leerinterventies inschatten én meten.

Wat gaan we doen

Waarom en voor wie?
Omdat we horen en zien dat het inschatten en meten van de impact van leerinterventies door heel veel Learning Professionals, ook trainers en coaches, als lastig wordt ervaren, biedt Learning2Perform de training “De impact van leerinterventies inschatten én meten” aan.

  • Als jij moeite hebt om de verwachtingen van (senior)managers, teamleiders en medewerkers in kaart te brengen vóór je gaat nadenken over een leeroplossing, dan is deze training voor jou!
  • Als je wilt weten hoe je de impact van een leerinterventie kunt inschatten, kom je naar deze training!
  • Als je een leerinterventie effectief wilt kunnen evalueren tot en met niveau 4 van Kirkpatrick, schrijf je je nu in!

Wat ga je doen?
Vooraf denk je alvast na welke leeroplossing je zou willen ontwikkelen of uitbesteden en de organisatiedoelen die daarmee gediend zouden zijn. Mogelijk ben je al begonnen met de ontwikkeling, maar ben je niet zeker of de interventie een oplossing is voor het probleem van de organisatie of de afdeling. Maak een korte beschrijving van de doelen en/of het probleem in de context van de organisatie of afdeling. Als je ook al ideeën hebt over de vorm van de leerinterventie en/of leerdoelen benoem die dan ook.

In het eerste deel van de training ga je met je eigen casus na of de interventie die je voor ogen hebt inderdaad leidt tot oplossingen en/of het bereiken van organisatiedoelen. Je schat ook de slagingskans in van de interventie, gezien de kenmerken van je organisatie/afdeling.

Daarna formuleer je objectief meetbare leerdoelen die afgeleid zijn van de organisatiedoelen waaraan de interventie moet bijdragen. De consistentie tussen leerdoelen en organisatie-/afdelingsdoelen stel je vast op basis van een aangereikte methode. Vervolgens voer je doelen en leerdoelen in, in daarvoor ontwikkelde software.

Het tweede deel staat volledig in het teken van effectief evalueren. Je maakt voor de leerinterventie een evaluatieplan met evaluatiemomenten, beoogde doelgroepen en niveaus van evalueren, type vraagstelling, beoordelingsschaal en te behalen responsiegraad. Vervolgens maak je evaluatievragen om de effectiviteit en de impact van de leerinterventie te meten bij verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus van Kirkpatrick. De vragen worden ook ingevoerd in het softwareprogramma. Je leert ook hoe het programma je helpt bij het beheren en uitsturen van de vragen en het analyseren van de resultaten.

Wat levert het op?
Aan het einde van de training heeft elke deelnemer:

  • een goed beeld van de impact die de voorgenomen leerinterventie heeft op de organisatie/afdeling;
  • een goed beeld van de verbetering die door de interventie wordt gerealiseerd;
  • objectieve en meetbare leer/performance doelen voor de interventie waarvan de consistentie met de organisatie/afdelingsdoelen is vastgesteld;
  • een evaluatieplan met vragenlijsten voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus om de impact van de interventie effectief te kunnen meten.

Georganiseerd door


Learning2Perform

Mijn cursussen