Jaarcursus Grafische Vormgeving

Wat gaan we doen

De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeenkomsten. Deze ex­clusieve cursus wordt twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd op zaterdagochtend (9.30 u – 12.00 u), zaterdagmiddag (12.30 u – 15.00 u) of donderdagavond (20.00 u – 22.30 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook allerlei typografische en presentatie-tools komen uitgebreid aan bod.

Kijk voor een uitgebreide opsomming van alle blokken op onze website!

Georganiseerd door


Angelo Spiler

Mijn cursussen