LITERATUUR: LEVENDE SIERLIJKHEID

Wat gaan we doen

LITERATUUR: LEVENDE SIERLIJKHEID

*Learning materials in Dutch, English, French and Spanish on request.

Om in de veranderlijke wereld een behoorlijk leven op te bouwen, staat spirituele ontwikkeling hoger op de prioriteitenlijst. Behoorlijk in de zin dat de mens actief leeft en weet wanneer zich aan de realiteit aan te passen en wanneer niet. Elk individu heeft immers een volmaakt beeld van de perfecte toestand, dat niet door wie of wat dan ook wordt opgelegd en als leidraad dient. Dit persoonlijke idee wordt de levenswegformulering genoemd. De mens wil geluk en welzijn handhaven en natuurlijk liever vergroten. Als doelmatige gids waarin de basisprincipes van de epistempiriologie aan bod komen, ondersteunt Levende sierlijkheid op het levenspad, zonder dat er enige overbelasting optreedt.

In de epistempiriologie wordt de innerlijke mens aangesproken die, onafhankelijk van het doen en laten van anderen, het beste uit het leven kan halen. De denominatie epistempiriologie bestaat ten slotte uit twee wetenschappelijke gebieden, namelijk epistemologie – van het Griekse woord episteme – kennis – en empiriologie – van het Griekse woord empiria. Beide zijn samengevlochten en theorie en praktijk zijn onscheidbaar.

Waar en wanneer

Start Op afspraak
Locatie Nader te bepalen

Op afspraak op locatie, via Skype of via conference call. (Prijs inclusief boek. Exclusief kan ook: minus €15.)

  Er zijn nog 7 vrije plaatsen.

Georganiseerd door


Dina-Perla Portnaar
Integrated Communications & PR | BD | Presentation | Writing | Speaking | Coaching

Mijn cursussen