Weekend van de Wetenschap: Meten is Weten!

Wat gaan we doen

Bij ZB45 Makerspace Amsterdam kijken we in het Weekend van de Wetenschap welke metingen je zelf kan doen met simpele apparatuur. Met het Arduino platform is het vaak triviaal allerlei metingen te doen. Kom het zelf proberen tijdens onze workshop!

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn betrouwbare metingen van groot belang. De kwaliteit en beschikbaarheid van de meetapparatuur kan de grote invloed hebben op wat je kan meten en wie er kan meten.

De laatste tijd hebben verschillende projecten laten zien dat je met beperkte middelen toch interessante metingen kan doen. Zo meet Meet je Stad in Amersfoort de temperatuur in een fijn-vertakt netwerk en laat daarmee zien hoe groot de verschillen binnen de stad kunnen zijn. Stichting Geluidsnet meette al in 2004 succesvol de geluidsoverlast van Schiphol. In Amsterdam experimenteert Waag Society met de Smart Citizen Kit enAUrban AirQ om de luchtkwaliteit te meten.

Op een heel ander vlak: de goedkope en nauwkeurige gyroscopen maken het mogelijk stabiele quadcopters of hoverboards te maken. En afstandmeters zitten tegenwoordig in elke auto.

Deze projecten veranderen het beeld dat betrouwbare metingen alleen met dure apparatuur gedaan kunnen worden. Apparatuur met beperkte precisie kan juist door de veelheid aan metingen interessante informatie opleveren.

Kom het zelf proberen tijdens onze workshop!

Zondag 7 oktober tussen 13.00-16.00 uur.

Deelname is gratis.

Meer informatie over ZB45 Makerspace Amsterdam en deze activiteit vindt je op onze website via de link hieronder.

Georganiseerd door


ZB45 Makerspace Amsteram
Makerspace in Amsterdam

Mijn cursussen