Opleiding Soulful Transformation Massage

Wat gaan we doen

Life-changing soulful massage die volwassenen en vooral kinderen en jongeren
ondersteunt in hun uitdagingen en transformatieprocessen

Deze rijke en helende SOULFUL voeten-, handen- en hoofd-massage, brengt jou en degene die je masseert diep in contact met wie je werkelijk bent. Dit maakt het openen en bevrijden van oude gedachtepatronen en blokkades mogelijk, mede door de bevrijding uit tijdslussen die gedachten in hun greep houden.

| Ondersteunt…
… kinderen en jongeren met een AUTISTISCHE uitdaging of AD(H)D, leerproblemen, Dyslexie, Down, maar ook met een (psychische) (ernstige) ziekte, fysieke handicap of andere traumatisering die zijn indrukken heeft achtergelaten, mogelijk al vanaf de geboorte of daarvoor.
… volwassenen die om welke reden dan ook een transformatieproces doorlopen, van verandering van baan of levensstijl, tot het verwerken van een (terminale) ziekte of een ongeval, maar ook een echtscheiding, rouwverwerking, stervensbegeleiding, (jeugd)traumatisering of als ondersteuning in een persoonlijk ontwikkelingsproces.

| Voor wie?
Voor iedereen die kiest voor een vrij en authentiek leven. Voor ouders die hun eigen of andermans kind wensen te ondersteunen. Voor docenten of hulpverleners op scholen en instellingen. Voor partners die elkaar willen supporten. Voor (massage) therapeuten en coaches, voor de professional om cliënten een van de mooiste, meest transformerende en serene soulfulness massage aan te bieden. ​

VOOR JEZELF!
Dit is de eerste massage die je ook voor jezelf leert, want je kunt hem helemaal bij jezelf doen! Dit is ontzettend waardevol voor de vele mensen die alleen door het leven reizen en zichzelf zo kunnen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling en uitdagingen.

| Wat leer je?
Je gaat als eerste zelf ervaren hoe het voelt om SOULFUL AWARENESS toe te passen. Je leert een eenvoudige oefening die je voor en tijdens de massage uitvoert. Een andere oefening die je gaat leren is de “OPEN HART Exercise”. Deze tien minuten durende Focus & Breathing Technique ondersteunt je om je hart te openen en contact te maken met de kern van wie je bent. Een krachtige oefening om dagelijks mee te beginnen, je mind tot rust te brengen en je dag en omstandigheden vanuit je hart te benaderen.

Je leert je verbinden met het veld van mogelijkheden door je focus te verplaatsen. De kern van Soulful Awareness is om je te richten op de vreugdevolle stroom van het leven. Middels een krachtig handsymbool leer je hoe je op afstand mens en dier kunt ondersteunen.

Als tweede ga je leren hoe je vanuit die Soulful Awareness de massage gaat toepassen. Je krijgt informatie over de achtergronden van de massage zelf en de prenataal therapie. Je leert de massage toepassen op voeten, handen en hoofd. Je werkt twee aan twee zodat je de massage leert toepassen maar ook ervaart hoe hij wordt gegeven.

  • Je ontvangt een uitgebreide syllabus en als je wenst een certificaat.

Georganiseerd door


Judith Groeneveld

Mijn cursussen