CURSUS PRET ECHOSCOPIE

Wat gaan we doen

Nieuw: Cursus 3D/4D echoscopie

Wil jij zelfstandig starten als echoscopist of eventueel werken bij Pretecho4u? Dan is deze cursus voor jou interessant!

De cursus 3/4D echoscopie start op 5 november 2019 in Eindhoven op dinsdag en donderdagavond.

Wees er snel bij, want inschrijven gebeurt op volgorde en dat kan tot 15 oktober.

VOL IS VOL !!!!

Optie:
Zelfstandig starten
Of mogelijkheid bij Pretecho4u.

Mogelijkheid tot apparatuur in bruikleen.

Kosten voor deze cursus € 1995,=

OPLEIDING
PRAKTIJK
Elke lesdag zijn er hands-on sessies. Vervolgens kunnen de aangeleerde skills worden toegepast en verfijnd tijdens de stages.

UNIEKE LESMETHODE
De basis ligt bij het navigeren.

INDIVIDUELE AANDACHT
Doordat er wordt lesgegeven in een kleine groep is er genoeg tijd om individuele echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te motiveren.

VISIE
‘Echoscopie is doen, kwaliteit is sámen doen!’ is het motto. De focus ligt bij praktijktraining tijdens de lessen. Deze basis leer je bij ons en breng je vervolgens in praktijk tijdens de stages. Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

Georganiseerd door


PRETECHO4U

Mijn cursussen