Cursus Frans voor beginners

Wat gaan we doen

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag Frans leren, maar nog geen of slechts geringe voorkennis hebben. Aan het einde van deze cursus kunt u;
•Franse zinnen en de meest frequente Franse woorden begrijpen en toepassen met betrekking tot persoonlijke onderwerpen (zich voorstellen, familie, winkelen, werk, weg vragen en wijzen …)
•korte, eenvoudige Franse teksten en persoonlijke brieven begrijpen
•korte, eenvoudige notities, boodschappen of persoonlijke brieven schrijven

Start cursus: 01/09/2014
Tijdstip cursus: maandag 20.15 - 21.30 uur
Duur: 12 lessen van een uur en een kwartier
Kosten groepscursus: € 250,- per persoon per cursus (inclusief lesboeken en eigen lesmateriaal)
Kosten individuele cursus: op basis van een vrijblijvende offerte
Locatie: Graan 25, Kerkrade
Lesmethode: Perspectives 1 (te verkrijgen via de docent) + eigen materiaal
Docent: dhr. drs. P. Hölsgens