De Compassietraining

Wat gaan we doen

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Bij de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. De training is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert (The Compassionate Mind, Constable 2009;www.compassionatemind.co.uk), Christopher Germer (The Mindful Path to Self-Compassion, Guilford 2009) en Kristin Neff (www.self-compassion.org).

Voor wie?
De training is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder aan de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben deelgenomen of op een andere manier ervaring hebben opgedaan met meditatie. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Van deelnemers wordt gevraagd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ a 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.

Drie emotieregulatiesystemen (2:30 uur)
In sessie 1 besteden we aandacht aan het 'waarom' van de compassietraining en laten we de samenhang zie met de evolutie van ons brein. We behandelen hierbij drie menselijke emotieregulatiesystemen, namelijk het gevaarsysteem, het jaagsysteem en het zorgsysteem. We bespreken hoe de regulatiesystemen uit balans kunnen raken en hoe de compassietraining het zorgsysteem kan versterken.

Stressreacties en zelfcompassie (2:30 uur)
In sessie 2 behandelen we de meer algemeen bekende instinctieve stressreacties vechten, vluchten en verstijven, maar ook de minder bekende stressreacties verzorgen en verbinden of vriendschap sluiten (tend and befriend). We laten zien hoe stressreacties hetzelfde kunnen verlopen bij fysieke en psychologische dreiging. Ook besteden we aandacht aan hoe we compassie voor onszelf kunnen ontwikkelen en hoe we ons voorstellingsvermogen hierbij kunnen gebruiken. Daarnaast staan we stil bij de valkuilen en misverstanden bij het ontwikkelen van zelfcompassie.

Innerlijke patronen (2:30 uur)
In sessie 3 behandelen we drie basispatronen die geworteld zijn in de drie emotieregulatiesystemen: de gevaarmodus, de competitiemodus en de compassiemodus. We bespreken de innerlijke criticus als een bijzondere manifestatievorm van de gevaarmodus, die kan voortkomen uit overmatige schaamte en schuldgevoelens. We gaan na welke vroeg ontstane ongezonde patronen ons het meest beheersen en hoe we deze kunnen herkennen en benoemen.

De compassie-modus (2:30 uur)
In sessie 4 behandelen we kwaliteiten en vaardigheden van compassie, aan de hand van het model 'de cirkel van compassie'. Daarnaast besteden we aandacht aan misverstanden omtrent compassie en aan het fenomeen backdraft, een mechanisme waarbij tijdens beoefening van compassie soms plotseling oude, onverwerkte pijn en verdriet omhoog kunnen komen.

Zelf en anderen (2:30 uur)
In sessie 5 staan we stil bij de zelfoverstijgende en relationele kwaliteiten van compassie, bij over-identificatie en de-identificatie. We maken kennis met het schrijven van een compassionele brief en we behandelen hoe we mildheid naar anderen kunnen beoefenen.

Het liefst allemaal gelukkig (2:30 uur)
In sessie 6 behandelen we de gedeelde menselijkeheid (common humanity) en de waarde van de Vier Levensvrienden: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Ook is er aandacht voor het schrijven van een compassionele brief aan een 'moeilijk' persoon en vergevingsgezindheid. Ten slotte wordt aandacht besteed aan hoe we (meer) geluk en vreugde in ons leven kunnen ontdekken.

Bewogen door mededogen (2:30 uur)
In sessie 7 behandelen we hoe de drie emotieregulatiesystemen ons kunnen motiveren en hoe we door bewustwording daarvan meer keuzevrijheid kunnen krijgen. Hoe kunnen we compassie blijven ontwikkelen in het dagelijks leven, goed voor onszelf zorgen en tot heilzame actie overgaan?

Meer vermogen met mededogen (2:30 uur)
In sessie 8 behandelen we de waarde van compassie voor helende processen in ons leven en kijken we hoe we verder kunnen gaan met de beoefening na de cursus.

Stiltebijeenkomst (2:30 uur)
Deze bijeenkomst vindt plaats tussen sessie 6 en 7. Tijdens deze sessie doorlopen we diverse meditaties en oefeningen in stilte met elkaar. Door de stilte krijgen de deelnemers de gelegenheid om de meditaties en oefening dieper op zich in te laten werken.

Waar en wanneer

Start Op afspraak
Locatie P.C. Hooftstraat 183, Museumkwartier, Amsterdam, Nederland

2,5 uur per sessie.

Drie emotieregulatiesystemen
Stressreacties en zelfcompassie
Innerlijke patronen
De compassie-modus
Zelf en anderen
Het liefst allemaal gelukkig
Stiltebijeenkomst
Bewogen door mededogen
Meer vermogen met mededogen

  Er zijn nog 6 vrije plaatsen.

Georganiseerd door


Jolande Meijer

Mijn cursussen