Conflicthantering

Wat gaan we doen

Wilt u beter leren omgaan met conflicten? Tegenstellingen omzetten naar kansen? Leren onderhandelen?
Conflicten zijn vaak onvermijdelijk, maar worden geregeld uit de weg gegaan. Daarom lopen de spanningen vaak hoog op op de werkvloer, wanneer niet op het juiste moment wordt ingegrepen. Mensen verschillen van elkaar en als zij moeten samenwerken ontstaan ook verschillende belangen.

Het is goed om te weten dat u dit kunt beïnvloeden. Als u de kunst van het omgaan met conflicten beheerst, kunt u veranderingen en verbeteringen in de relaties met anderen teweegbrengen!

Voor wie is deze training bestemd?Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met conflicten op de werkvloer. Zowel managers als teamleden, die willen leren om deze conflicten op een effectieve manier aan te pakken en op te lossen. Zonder de belangen van anderen daarbij uit het oog te verliezen.

Wat zijn de resultaten van deze training?Na afloop van de training:

  • heeft u verschillende stijlen van conflicthantering geleerd, waaronder mediation;
  • heeft u inzicht in het ontstaan van conflicten, waarover ze gaan en hoe ze kunnen escaleren;
  • weet u hoe te handelen als er sprake is van een conflict of een spanningsvolle situatie;
  • heeft u geleerd uw emoties te controleren en om te gaan met de emoties van anderen;
  • bent u in staat bezwaren en belemmerende gedachten om te buigen;
  • heeft u geleerd assertief te zijn en uw persoonlijke grenzen te stellen;
  • weet u hoe mee te bewegen en conflicten om te zetten in kansen om de relaties op de werkvloer te verbeteren.

Duur, tijden en certificaat?
De training duurt twee niet-aaneengesloten dagen. De lesdagen beginnen om 9.30 uur en eindigen om plm. 16.30 uur. Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat.

Georganiseerd door


train2work

Mijn cursussen