Mindfulnesstraining Amsterdam november

Wat gaan we doen

Mindfulness training

Tijdens de 8-weekse Mindfulness training leer je opener en bewuster in het leven staan. Mindful zijn betekent je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen.
Mindfulness is een meditatietechniek en levensinstelling waarmee je leert om stressvrij om te gaan met de eisen van het dagelijkse leven. Om rust en balans in je leven te vinden. Om keuzes te maken die echt bij je passen en om meer te genieten.

Springlevend!Coaching in Bewustzijn vindt het belangrijk om Mindfulness toegankelijk te maken. Het beoefenen met Mindfulness vraagt om een evenwicht tussen inspanning en ontspanning, gemak en concentratie. Met een praktische en concrete benadering (en een beetje humor) leer je door middel van theorie, meditatie- en bewegingsoefeningen, feedback en het uitwisselen van ervaringen je niet (meer) mee te laten sleuren door je gedachten en emoties. Je wordt bewust van automatische patronen en leert deze los te laten. En je merkt eerder op wanneer je teveel van jezelf vraagt. De kwaliteit van je leven verbetert voelbaar.

De training omvat acht bijeenkomsten van 2 uur, een werkboek en begeleidende meditatie- en bewegingsoefeningen. De kosten bedragen €250,- . Wanneer de training op een eigen bedrijf geboekt kan worden, komt er 21% BTW bij. Studenten krijgen €50,- korting.

De automatische piloot (2 uur)
Tijdens de eerste sessie maak je kennis met je automatische reactie en maken we een start met mediteren door middel van een uitgebreide lichaamsverkenning.

Omgaan met obstakels (2 uur)
In de tweede sessie heb je inmiddels kennis gemaakt met de obstakels tijdens het mediteren en besteden we aandacht aan de doe- en zijnsmodus.

Grenzen leren kennen (2 uur)
De adem en de aandacht voor de ademhaling staat centraal in sessie drie. Ook maken we kennis met de zeven pijlers van mindfulness.

Het landschap van stress (2 uur)
In sessie vier komt aan de orde met welke houding we omgaan met prettige en onprettige gedachtes, gevoelens en gebeurtenissen en onderzoeken we hoe we meer ruimte kunnen creeren.

Uitdagingen bewust beantwoorden (2 uur)
In sessie vijf gaat ons onderzoek verder naar de gedachtes die ons in de greep kunnen krijgen en hoe we een andere manier van omgaan met onze gedachtes kunnen cultiveren. We oefenen met loopmeditatie.

Gedachtes zijn geen feiten (2 uur)
Sessie zes is een vervolg op sessie vijf en vraagt verdere discipline en onderzoek naar onze reactiviteit op onze gedachtes en hoe we leren anders om te gaan met gedachtes.

Hoe kan ik het beste voor mijzelf zorgen? (2 uur)
Deze sessie richt zich op goed omgaan met jezelf met datgene wat je tijdens de training leert. De meditatiebeoefening verdiept zich en inmiddels ben je gewend te mediteren.

Stiltedagdeel (2 uur)

De stiltedagdeel brengen we in stilte door om de werking van de oefeningen te versterken en te leren omgaan met stilte in een groep.

Mindfulness verder in je leven (2 uur)
We sluiten de training af met een terugblik en vooruitblik hoe Mindfulness in je dagelijks leven te praktiseren. De afsluiting van de training is een begin van het praktiseren in je dagelijks leven.

Georganiseerd door


Wieke Dobbelaer
psycholoog / gecertificeerd Mindfulnesstrainer

Mijn cursussen