Ethiek voor nu

Wat gaan we doen

Is ethiek luxe of noodzaak? Ouderwets en achterhaald? Of juist heel erg nodig maar toe aan vernieuwing? ‘Fatsoen moet je doen’, het klinkt zo stijfjes en braaf. Maar vraagt deze turbulente tijd waarin alles buitengewoon snel verandert en er elk half jaar een nieuw model Ipad op de markt komt, juist niet om (nieuwe) waarden? Of in ieder geval om een (hernieuwd) waardenbesef? We bekijken de drie grote stromingen binnen de ethiek en gaan na wat moderne filosofen hierover te zeggen hebben. En natuurlijk ook wat jij er zelf van vindt!

28 oktober: Is ethiek luxe?
Hebben we ethiek eigenlijk wel nodig? Of kun je juist zeggen dat we niet zonder kunnen? We bespreken de plaats van de ethiek binnen de filosofie en bekijken de drie hoofdstromen binnen de ethiek: geluksethiek, deugdethiek en plichtsethiek. Met een uitstapje naar Peter Sloterdijks pleidooi voor meer normen en waarden. We eindigen deze les met een test om te ontdekken welke ethiek jij zelf aan hangt.
Geluksethiek, plichtsethiek en deugdethiek.

4 november: DE ethische waarheid
Zijn er normen die voor alle culturen gelden? Of zijn normen juist altijd cultuurgebonden? We zoeken een antwoord op deze vragen door actuele kwesties en ook de Holocaust te bekijken. Het bestaan van goed of kwaad is moeilijker dan het lijkt!
En we zetten twee vrouwelijke filosofen tegenover elkaar: de ene onderzocht het kwade en de ander juist het goede. Ook emoties komen aan de orde…
Filosofen Hannah Arendt en Martha Nussbaum.

11 november: Heilig of held
Aan de hand van een casus over gymschoenen ontdek je hoe ver je moet gaan om goed te zijn. De ethicus Peter Singer laat je zien dat je altijd te weinig doet. Maar volgens zijn collega Ayn Rand doe je al teveel.
Filosofen Peter Singer en Ayn Rand

18 november: Samen-leven
Kun je vrijwilligerswerk verplicht stellen? En hoe ethisch is het als verzekeringsmaatschappijen kortingen geven als je gezond leeft? Ben je verantwoordelijk voor de ander? Wie is die ander eigenlijk? Telt je buurmeisje van negen ook mee? En een negenjarig meisje in Afghanistan? En het varken? Singer is een invloedrijke én controversiële filosoof die er niet over uitgepraat raakt. Sandel wijst ons op de valkuilen van ons liberaal economische denken.
Filosofen Peter Singer en Michael Sandel

25 november: Het dilemma van nu
Wat is volgens jou vandaag de dag de meest prangende kwestie? Of: waar maak je je écht boos over? Is dat de economische crisis, de toenemende goddeloosheid, het gegraai van bankiers, de klimaatverandering, de zachte drang richting participatiemaatschappij, de buurman die jou nooit groet, de doorgeschoten digitalisering van de maatschappij, de misleiding van de maakbaarheid van het leven, het onderwijssysteem waar kinderen dingen leren die ze niet hoeven te weten en dingen niet leren die ze wél zouden moeten weten. Enzovoort, enzovoort.

Waar zouden we dus meer over moeten nadenken? Welke ethische vraagstukken leiden we hieruit af? We sluiten de cursus ook weer af met een test, om te zien of je van favoriete stroming bent veranderd.

Filosofen: jij en je groepsgenoten

5 x op dinsdagavond 28 oktober- 25 november van 19.30 uur- 22.00 uur
Locatie: Brouwersgracht 2 (stichting Yasmin) in Den Haag
Kosten: €200,00

Georganiseerd door


Annemarie Soeteman
Filosofish Practicus bij StudioSocrates

Mijn cursussen