Tweedaagse cursus Omgaan met agressie en geweld

Wat gaan we doen

Een respons op agressieve gedragsproblematiek! Er zijn vele factoren van invloed op het ontstaan en voortduren van agressief gedrag. De methode Respons kan docenten en leerlingen helpen om agressieve gedragsproblematiek aan te pakken.

In de cursus Omgaan met agressie en geweld wordt de Respons methode uitgelegd, wordt aandacht besteed aan didactische vaardigheden en worden de thema's uit de module behandeld. Er is tijdens de cursus aandacht voor theorie, maar vooral ook voor de praktijk. Zo krijgen de deelnemers de benodigde kennis, vaardigheden en inzichten aangereikt om vol vertrouwen met de lessen aan de slag te gaan. Zowel de theorie als de uitgewerkte lessen zijn opgenomen in het handboek Respons die elke cursist ontvangt. Elke module kent zijn eigen cursus en dus ook zijn eigen handboek met specifieke lessenreeks. De werkvormen die hierin zijn opgenomen, dragen bij aan een positieve ontwikkeling bij kinderen op zowel sociaal, fysiek, cognitief en emotioneel niveau.

Na deze tweedaagse cursus kunnen de docenten met de hapklare oefenvormen aan de slag in het onderwijs. In de zeven lessen die de standaard lessenreeks bevat, komen de volgende thema's aan bod:
•Stevig in je schoenen staan
•Stop, tot hier en geen stap verder!
•De taal van ons lichaam
•Als het dan toch moet!
•Hulp vragen en hulp bieden
•Vertrouwen in jezelf en in de ander

Via de zes thema's leren leerlingen in de module 'Omgaan met agressie en geweld' om hun zelfvertrouwen te vergroten door fysiek en mentaal sterk staan, hun grenzen te ervaren en te stellen en te experimenteren met lichaamstaal. Leerlingen worden zo minder 'vatbaar' voor agressie en geweld, en ervaren dat er naast de 'keuze' voor agressief gedrag ook andere gedragsalternatieven zijn. Vervolgens leren de leerlingen in te grijpen als de grenzen overschreden worden en om agressief gedrag af te weren, te ontwijken en zo nodig zichzelf te bevrijden.

Deelname
Een Respons trainer hoeft geen zwarte band of vechtsport ervaring te hebben. De aan de vechtsport ontleende oefeningen zijn relatief eenvoudig en vragen geen jarenlange oefening. Het is wel zaak om de achterliggende gedachtegang goed te snappen. Maar dit geldt evengoed voor trainers die wel een vechtsportachtergrond hebben. Respons lessen kunnen daarom verzorgd worden door vechtsporttrainers maar ook door andere professionals, zoals sportleraren, (jeugd) hulpverleners, leerkrachten en docenten.

De eerstkomende cursus staat zaterdag 8 en zondag 9 november gepland in Barneveld. Deelname kost €370, ex btw, inclusief handboek en uitgewerkte lessenreeks.

Georganiseerd door


Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Mijn cursussen