Honck is de online dienst zoals beschikbaar en actief op de website www.honck.nl en/of middels eventuele andere (toekomstige) aan deze dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps (hierna: ‘de Dienst’). Honck is een initiatief, dienst en handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEND BV, statutair gevestigd en zaakdoende in (1015 DR) Amsterdam, aan de Prinsengracht 153, en ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 34242954.

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Honck omgaat met de privacy en verwerking van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de Dienst. Deze privacyverklaring is naast de Gebruiksvoorwaarden http://honck.nl/voorwaarden/ van Honck van toepassing op het gebruik van de Dienst. Bij eventuele overlap of tegenstrijdigheid prevaleren de Gebruiksvoorwaarden boven deze privacyverklaring.

 1. Honck als gegevensverwerker
  1. Deze privacyverklaring heeft betrekking op het (doen) verzamelen en (doen) verwerken van persoonsgegevens door of ten behoeve van Honck als initiatief, dienst en handelsnaam van WEND BV. Honck is voor alles met betrekking tot de privacy en verwerking van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de Dienst bereikbaar via het e-mailadres: klantenservice@honck.nl
 2. Verstrekking persoonsgegevens is geen verplichting
  1. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.
 3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
  1. De mogelijke persoonsgegevens die door Honck in het kader van haar dienstverlening kunnen worden verwerkt zijn:
   • naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres van cursusgevers en cursusnemers of andere personen die van de Dienst gebruik maken; en
   • de benodigde financiële gegevens van cursusnemers bij transacties met cursusgevers; en
   • eventuele gegevens over interesses, afnamegedrag, reviews of wensen van cursusgevers en cursusnemers met betrekking tot het (potentiële) cursusaanbod; en
   • automatische surfgegevens, waaronder IP-adres, tijdstip en duur van bezoek website en/of gebruik Dienst, browsersoort en gebruikte functionaliteiten.
  2. Naast dat cursusgevers en cursusnemers deze gegevens bij Honck kunnen achterlaten kunnen deze gegevens ook bij Honck bekend zijn bijvoorbeeld omdat cursusgevers en cursusnemers Honck daartoe toegang hebben verschaft, zoals bijvoorbeeld via Facebook of LinkedIn, of omdat Honck deze gegevens heeft kunnen herleiden uit de manier waarop cursusgevers en cursusnemers de Dienst gebruiken of gebruikt hebben dan wel indien elders door cursusgevers en cursusnemers via derden aankopen zijn gedaan die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van de Dienst. Honck kan deze gegevens van cursusgevers en cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst uitwisselen met haar eigen groepsmaatschappijen en kan deze gegevens samenvoegen in een account/profiel. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, verzoeken wij u dit Honck direct kenbaar te maken via klantenservice@honck.nl
  3. Honck gebruikt de persoonsgegevens van cursusgevers, cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst om:
   • de Dienst en het (potentiële) cursusaanbod beschikbaar te stellen; en
   • transacties tussen cursusgevers en cursusnemers tot stand te brengen en deze (deels) te (doen) uitvoeren; en
   • het cursusaanbod te optimaliseren en aan te passen aan de behoefte en wensen van cursusgevers en cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst; en
   • de persoonlijke accounts/profielen van cursusgevers en cursusnemers te updaten; en
   • cursusgevers en cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst gericht aanbiedingen te kunnen doen via advertentie(s), of via email; en
   • cursusgevers en cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en/of het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen rondom Honck en het (potentiële) cursusaanbod; en
   • elektronische contactgegevens te verhuren aan door Honck op zorgvoldige wijze geselecteerde derden die producten of diensten kunnen aanbieden alleen indien en voor zover u Honck daarvoor voorafgaande en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet heeft ingetrokken via klantenservice@honck.nl; en
   • gegevens over het aanbod-, afname- en transactiegedrag van cursusgevers en cursusnemers te (doen) ontvangen van derden zoals affiliate marketeers, als een aanbod, afname of transactie elders uit het gebruik van de Dienst voortvloeit; en
   • marktonderzoek te (laten) doen en/of het gebruik en/of de werking van de Dienst te (doen) analyseren; en
   • de Dienst, eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/ applicaties zoals apps en de website van Honck in technische zin te (doen) onderhouden, te verbeteren; en
   • te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving als ook om fraude op te sporen en andere illegale activiteiten te (doen) voorkomen, beperken en/of bestrijden.
  4. Cursusgevers en cursusnemers en andere personen die gebruik maken van de Dienst zijn zich ervan bewust dat indien zij bij aanbod, afname of transactie elders – dat wil zeggen: buiten de omgeving van Honck - gegevens verstrekt hebben aan de betreffende dienstverlenende of verkopende partij of tussenpersoon, Honck geen invloed heeft op hetgeen deze partij of tussenpersoon eventueel met deze gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk zijn of haar privacyvoorwaarden van toepassing.
 4. Cookies en Analytics
  1. De website(s) en/of eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/ applicaties zoals apps van Honck kunnen gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Deze cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die bijvoorbeeld een website op een computer achterlaat en kunnen onder andere nodig zijn om:
   • de website(s) probleemloos, optimaal en/of eenvoudiger te kunnen gebruiken;
   • advertenties beter af te kunnen stemmen op de interesses van websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst;
   • te voorkomen dat advertenties (te) vaak zichtbaar zijn voor websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst;
   • het gebruik van de website(s) te (doen) analyseren;
   • te bepalen wat er in de zogenaamde online winkelwagen komt te liggen;
   • surfgedrag van websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst uitsluitend op de website(s) en/of via eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck te (doen) registreren.
  2. Het gebruik van cookies door Honck kan door de browser uitgeschakeld worden, zij het dat dan het risico bestaat dat (onderdelen van) de website(s) en/of de Dienst van Honck niet of niet goed werken.
  3. Honck maakt gebruik van zowel sessie cookies die door de browser worden verwijderd zodra websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst de browser afsluiten, als van cookies die langer op de browser blijven staan, bijvoorbeeld om te herkennen dat men een volgende keer toegang tot de website(s) en/of Dienst van Honck is of wordt verschaft. Honck maakt binnen haar website(s) en/of Dienst soms ook gebruik van producten of diensten van derden, waaronder ‘Google Analytics’ (om inzicht te krijgen in het gebruik van de website(s) en/of Dienst), ‘Google DFP for small business’ (om advertenties te kunnen presenteren, mede op basis van locatie), ‘Vimeo’ en ‘You Tube’ om (embedded) video’s te kunnen (doen) presenteren en afspelen. In het kader van het gebruik van deze diensten van derden kan het zijn dat deze derden gegevens verzamelen om hun producten of diensten weer aan Honck te kunnen aanbieden. Deze derden kunnen daarvoor eveneens cookies plaatsen op de computer van websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst. Op het gebruik van cookies van derden zijn mogelijk de privacy- en cookievoorwaarden van deze derden van toepassing. Websitebezoekers en/of gebruikers van de Dienst kunnen via de browser zelf instellen en bepalen of men dergelijke cookies wel of niet accepteert.
 5. Sociale netwerken
  1. Op de website(s) en/of via eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck kunnen berichten worden vertoond die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en You Tube en gerelateerd zijn aan Honck. Hierop kunnen cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst hun eigen berichten achterlaten door via hun eigen account op die sociale netwerken een dergelijk bericht te verspreiden en daarbij aan te geven dat bericht te willen delen op de website(s) en/of via eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck. Deze berichten kunnen vervolgens worden weergegeven op de website(s) en/of via eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck, als cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst daar zelf via hun account/profiel op het betreffende sociale netwerk toestemming voor geven. Andersom is het ook mogelijk om via de website(s) en/of via eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck berichten achter te laten op sociale netwerksites via de eigen social media accounts.
  2. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van (persoons)gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de sociale netwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op dit gebruik zijn mogelijk ook de privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.
 6. Doorgifte aan derden
  1. Honck geeft (persoons)gegevens van cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst slechts aan derden door als men hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van transacties welke middels de Dienst tot stand zijn gekomen.
  2. Honck kan zonder toestemming gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, al dan niet op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en die maatregelen (doen) treffen om schade te (doen) voorkomen en beperken, en/of fraude en/of andere illegale activiteiten te (doen) voorkomen, beperken, bestrijden en/of op te sporen, of die maatregelen (doen) treffen om de veiligheid van het netwerk en de werking van de Dienst van Honck te garanderen.      
  3. Honck kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst. Aan de hand van deze gegevens kunnen cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst niet worden geïdentificeerd.
 7. Nieuwsbrief
  1. Honck biedt middels de Dienst een nieuwsbrief aan, waarmee cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van (potentieel) cursusaanbod en daarmee samenhangende zaken. Alleen als de cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst zich voor de ontvangst van deze nieuwsbrief hebben aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die personen toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om zich te kunnen afmelden.
 8. Minderjarigen
  1. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich registreren dan wel een cursusgever (doen) registreren. Wanneer echter een cursusgever of cursusnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kan deze zich met toestemming van zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger registreren en gebruik maken van de Dienst of zich voor de nieuwsbrief van Honck aanmelden.
 9. Inzage en correctie
  1. Cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst dienen er voor te zorgen dat de gegevens die hij aan Honck heeft verstrekt juist zijn. Cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst kunnen Honck via het e-mailadres klantenservice@honck.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zollen eventuele, door de cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst medegedeelde correcties, door Honck worden verwerkt.
 10. Beveiliging
  1. Honck zal zo zorgvoldig mogelijk om gaan met de door cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst verstrekte (persoons)gegevens en ervoor zorgen dat deze (persoons)gegevens beveiligd zijn tegen diefstal of ander oneigenlijk gebruik. Uitsluitend haar eigen werknemers en de door Honck ingeschakelde toeleveranciers en diens partners nodig voor de uitvoering van de Dienst die belast zijn met het beheer en onderhoud van de Dienst hebben toegang tot de (persoons)gegevens, welke ook altijd worden beschermd door een wachtwoord.  
 11. Wijziging van de privacyvoorwaarden
  1. Honck behoudt zich het recht voor om haar privacyvoorwaarden zoals neergelegd in deze privacyverklaring aan te passen. Honck adviseert cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst daarom om regelmatig de website(s) en/of eventuele andere (toekomstige) aan de Dienst gekoppelde toepassingen/applicaties zoals apps van Honck te bekijken en te controleren of daarin privacyvoorwaarden zijn opgenomen en/of gewijzigd. Ingeval deze wijzigingen wezenlijk zijn, zal Honck cursusgevers, cursusnemers en/of andere personen die gebruik maken van de Dienst hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail.

Deze Privacyverklaring is laatst gewijzigd en gepubliceerd op20 juni 2013.