Caroline Ligtenberg 
Do-In Yoga docent en begeleider van zelfstandige professionalsDe liefde voor al wat leeft en het besef dat de natuur ons alles biedt wat we als mens nodig hebben maakt dat ik ben wie ik Ben: Geaard in de natuur, sensitief, betrokken en altijd uit op ontwikkeling: Strevend naar heelheid help ik jou om de kracht in jezelf te vinden die je nodig hebt om je doelen te bereiken die je in dit leven gesteld hebt.

In 2010 kwam ik met Do-In Yoga in aanraking. Een bewegingsleer met een Taoïstische grondslag. Een andere manier van leren kwam in mijn leven. Niet alleen mentaal maar met mijn hele wezen. Zelf je eigen waarheid ontdekken in je lijf. Een leer gebaseerd op natuurwetten waarvoor eeuwen geleden de basis is gelegd, maar die nog altijd ruimte heeft voor een eigen persoonlijke interpretatie en ervaring. Deze opleiding heeft de basis gelegd voor het werk wat ik nu doe. Niet alleen als Do-In Yoga teacher, maar ook als begeleider, coach en trainer voor mensen die de verandering willen zijn in onze samenleving.

De opleidingen die hierop volgden sloten mooi aan. Zoals de training Bewustzijn in Bedrijf en The Art of Healing. In mijn werk als loopbaan- ondernemerscoach werk ik graag met de krachten die er al zijn. Binnen in jou. Daar vindt je jouw begin en einde van welke wensen ook. Ook in mijn Do-In Yogalessen spreek ik je innerlijke kracht aan. Wat is er mooier dan het vinden van een basis in je zelf? Je eigen krachten aan te spreken?

Als je een droom hebt, dan ben je in staat deze zelf te verwezenlijken. Net zoals ikzelf die, sinds mijn terugkeer in 1993 uit Italië, steeds weer verlangde naar een landelijk gelegen huis met een hele grote tuin. Sinds 2011 woon ik in Kranenburg. Dat ligt net over de grens bij Nijmegen. En is mijn droom verwezenlijkt.

Curriculum:

Komende uit een ondernemersgezin heb ik, na de HAVO, mijn ondernemersdiploma gehaald. Dat was toen in die tijd nog nodig om je als ondernemer te mogen vestigen en mijn ouders vonden dat een goede basis voor een meisje dat het even niet meer wist. Daarna ben ik naar de sociale academie gegaan Waar mijn idealistische drijfveer is gevoed. Uiteindelijk heb ik enkele jaren van mijn loopbaan als werknemer gewerkt. Voor de rest heb ik altijd één of meerdere bedrijven gehad. Onbewust hadden deze een of meerdere van mijn drijfveren als grondslag. Bijvoorbeeld: een biologisch, vegetarisch restaurant, een reclamebureau dat voor maatschappelijk verantwoorde klanten c.q. producten werkte. De Duurzame Vacaturebank en een recruitmentbureau voor dito vacatures.