FTB 


FTB is een multidisciplinair gezondheidscentrum waar wordt gewerkt vanuit een holistische mensvisie. Wij gaan er van uit dat mensen, in aanleg, het verlangen hebben om zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk in balans en daarmee gezond te zijn. Wij streven ernaar mensen te begeleiden naar herstel en balans vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van leven beter wordt als men beter voor zichzelf leert zorgen; zowel op lichamelijk, emotioneel als geestelijk vlak.

Binnen FTB streven wij ernaar om binnen de kaders van onze expertise de meest optimale ondersteuning en begeleiding te bieden; wetenschappelijk onderbouwd en afgestemd van mens tot mens. Binnen de 4 divisies van FTB werken om die reden allemaal specialisten op het betreffende vakgebied. Veel van de zorgprofessionals binnen FTB hebben een Master opleiding genoten en geven les aan verschillende paramedische en medische scholingsinstituten. Er wordt nauw samengewerkt binnen de divisies en tussen de divisies onderling. De lijnen zijn kort: u staat centraal.

Alle therapeutische trajecten, alsook de trainingen op gebied van (top)sport, mindfulness en persoonlijke ontwikkeling worden vanuit deze visie en missie gedragen en aangeboden.