1.2.Communicate 


Het bedrijf Gebarentaal voor Iedereen is het expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal, Nederlands met Gebaren, Tolken, Dovencultuur en Visuele Muziek.

We streven ernaar om de contacten tussen horenden en slechthorenden/doven te verbeteren en beide gemeenschappen gedeeltelijk te integreren. Ook plotsdoven en doofblinden moeten zich thuis kunnen voelen in deze twee werelden.