Gudrun Ververs-Heigl 


Welkom bij deinklang - Waar mens en taal in ontwikkeling zijn.

Mijn naam is Gudrun Ververs-Heigl. Ik ben in 1968 geboren in Zell am Ziller, in de mooie Oostenrijkse deelstaat Tirol. Omdat ik in Nederland ben opgegroeid met een duitstalige moeder en een nederlandstalige stiefvader lag het voor de hand dat ik tweetalig werd opgevoed.

Het feit dat ik in beide talen native speaker ben, kwam mij goed van pas tijdens mijn opleiding tolk/vertaler en ik pluk daar nu o.a. de vruchten van in mijn werk als vertaler Duits.

Nadat ik de opleiding tot coach/counselor heb gevolgd, kwam ik in 2011 in aanraking met het Deugdenproject ™. Ik heb in 2012 de basiscursus en de verdieping gedaan en ben daarna deugdenbegeleider geworden. Deugden spelen een grote rol in mijn leven. Door bewust dagelijks aandacht aan deze innerlijke kwaliteiten te schenken, sta ik positiever in het leven en probeer ik mijn gezin te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

deinklang: Samengesteld uit de woorden Dein en Einklang, wat letterlijk vertaalt betekent: jouw harmonie. Harmonie in je leven, maar ook harmonie in de vertalingen die ik maak.

Gestapelde stenen - markeringen. In verschillende culturen worden stapeltjes keien langs de weg gelegd om een route te markeren. Reizigers voegen een kei aan de balancerende stapel toe, waardoor deze telkens groeit, omvalt en weer wordt opgebouwd. Zie de stenen die op je pad liggen niet als hindernis, maar als een mogelijkheid om een brug te bouwen, die je over de afgrond heen zal dragen of gebruik ze als markering voor de weg die je nog af wilt leggen.

Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden. Ze zijn onderling verbonden, wanneer een waarde te groot wordt, dan remt de ander af – deugden hebben en ontwikkelen.
Yin en Yang staan voor dingen die elkaar aanvullen. Bijvoorbeeld de man en de vrouw, maan en aarde, zomer en winter. Het één kan niet zonder het ander bestaan. Het teken staat symbool voor de gedachte dat alles bestaat met een tegengestelde variant waarvan de één niet beter is dan de ander. De twee dingen zijn dus gelijk aan elkaar en toch verschillend. Dood en leven horen bij elkaar en zijn even belangrijk, net als goed en kwaad – balans en harmonie!

deinklang is de plek waar mens en taal zich ontwikkelen en waar ik mijn beide passies in kan verenigen en op verschillende manieren met taal bezig wil zijn. Niet alleen als coach, counselor, deugdenbegeleider en vertaler. Maar ook als verteller op lezingen en beurzen.