Heidi Looy 


Bewust bezig zijn met de natuur, het maken van eigen dingen op authentieke wijze, zodat het bewaard blijft voor de generaties na ons. Dat maakt dat het zo leuk is om bezig te zijn met onder andere het vlechten van eendenkorven.