José Schenk 


Vanaf mijn jongste herinneringen is creatief bezig zijn het belangrijkste voor mij, in welke vorm dan ook. Ik heb de PABO afgerond met als specialisatie tekenen. Door mijn werk als leerkracht en vakleerkracht textiele werkvormen in het basisonderwijs was ik op verschillende manieren creatief met de kinderen bezig. Daarnaast heb ik de opleiding "Specialist Creatieve Communicatie" afgerond en heb twee jaar nascholing gevolgd bij tekentherapeut en docent Bauk Zwaan. Tevens heb ik op het gebied van intuïtief tekenen een intervisiegroepje, dat jaarlijks een aantal keer bij elkaar komt. Op diverse basisscholen teken, schilder en knutsel ik met groepen uit verschillende leerjaren en met individuele kinderen. Ik geef lezingen en verzorg studiedagen voor basisscholen en kinderopvang. Mijn verdere interesses zijn tekenen, schilderen, mozaïeken, sieraden maken, tuinieren, lezen en creatief zijn met textiel.
Bij mij kunt u in een kleine groep op een veilige manier ontdekken hoe u uw gevoelens en gedachten vorm kunt geven.