Reino Beck 


Een groot kunstkenner ben ik niet, maar schilderijen boeien me. Ik vind het leuk me erin te verdiepen. Ook de Bijbel boeit me.

Ik vertel graag over het christelijk geloof, zonder het anderen ‘door de strot te willen duwen’. Ik respecteer ieders levensbeschouwing volledig.

In mijn jonge jaren heb ik Frans gestudeerd, toen nog zónder enige bijbelkennis, want ik ben ongelovig opgevoed. Bij het lezen van de franse literatuur heb ik daardoor heel wat toespelingen op de Bijbel niet opgemerkt. Nu – vele jaren later – besef ik wat je mist zonder bijbelkennis, zeker als je naar de oude meesters kijkt.

Om meer thuis te raken in de Bijbel heb ik als toehoorder de HBO-opleiding ‘Missionair werk’ gevolgd aan het Evangelisch College. Graag wil ik wat van die kennis delen met anderen.