Silvana Schasfoort 


Leve je lijf is ontstaan uit het gedachtengoed dat we ons lijf mogen vieren. In een cultuur waar we zulke hoge eisen stellen aan geest, ziel en ook ons lichaam komt het ook regelmatig voor dat ontspanning een overbodige luxe lijkt, terwijl het een belangrijk middel is om goed in het leven te (blijven) staan.

Ontspanning verhoogt onze vertrouwen en vreugde in ons leven.