Stephen de Boer 
Leer verhalen vertellen


Verhalen, verhalen en nog eens verhalen.

Inleiding.

Mijn verhaal gaat over een stukje geschiedenis over hoe wij met elkander communiceerden. In de meest primitieve samenleving zijn er mensen die de kunst verstaan om de geschiedenis, de gewoontes, de waarden van een groep of stam middels het gesproken woord over te brengen op de volgende generatie.
Wij kennen dat nu nog via sprookjes en rituelen zoals het kerstfeest, Pasen en Sint Nicolaas. Lange avonden zonder ander vermaak dan het verhaal werden gevuld met de mystiek, de lol, de spanning van het verhaal. De meeste verhalen hadden een doel, namelijk het duidelijk maken waarom de wereld is zoals hij is. Wat is goed en wat is kwaad en hoe kun je dat herkennen.
Verhalen zijn er om in weg te dromen, om de fantasie te prikkelen om wijzer van te worden.

Doelstelling.

In onze huidige tijd is de kunst, het ambacht grotendeels verloren gegaan. We laten ons en onze kinderen vermaken met TV, DvD, CD, You Tube, Twitter en in mindere mate middels kranten, boeken tijdschriften en het theater. Gelukkig zien we het aantal vertellers langzaam weer toenemen. Al is het doel steeds verschillend.

“Vertellen doorbreekt het ratelen, herstelt het luisteren, kweekt aandacht, leert om te gaan met gezonde spanning, en met contact zonder tussenkomst van papier of apparatuur. Vertellen werkt. Via de klank van een stem, de keuze van een woord of zinswendig, een korte aarzeling, gebaar of gezichtsuitdrukking, ontvangen we minstens zoveel “informatie” als door de inhoud van de woorden. Daarbij schept vertellen een saamhorigheid waar we tegenwoordig geen tijd meer voor hebben.”
Jacques Vroemen, “de kracht van verhalen”.


Hoe ziet de workshop eruit?

De workshop verhalen vertellen duurt drie dagdelen en stelt zich ten doel dat u uitgebreid kennismaakt met de grondbeginselen van deze fantastische bezigheid.
U maakt kennis zowel met de techniek van het vertellen als met het omgaan met inhoud.
Bij de techniek kunt u denken aan zaken als: houding, ademhaling, waarnemen en stemgebruik.
Tal van oefeningen komen aan de orde en u bent zelf actief bezig, u komt veel aan het woord en leert veel over bovengenoemde zaken met daarbij de nodige humor en ontspanning.
U leert zelf een verhaal te maken en/of een bestaand verhaal te analyseren en met een bijzondere techniek u eigen te maken.
De workshop bestaat voor meer dan 90 % uit praktijk en slechts een klein deel uit theorie, dat is neergelegd in een syllabus.

Gebruikmakend van de prachtige oosterse entourage bent u na het volgen van deze workshop in staat om:

zelf een verhaal te bedenken en te onthouden!
Een bestaand verhaal enthousiast, op uw eigen wijze te brengen,
zonder sprekersangst met de juiste houding uw verhaal te doen.
Te presenteren voor iedere denkbare groep.

Er wordt steeds gewerkt in groepen van maximaal 12 mensen waardoor er veel tijd is voor individuele aandacht. Het niveau van starten maakt niet uit. In ieder mens schuilt immers een verteller.

Stephen de Boer