Ties Mulder 


De afgelopen 34 jaar heb ik gewerkt met mensen en techniek
Het opleiden van leerlingen binnen de metaalindustrie was één van mijn taken.
De hierdoor verkregen handvaardigheden pas ik nu toe bij het maken van mijn beelden.
Tijdens een bezinningsweek met vrienden is mijn interesse en enthousiasme voor beeldhouwen ontstaan. Het duurde niet lang of het verlangen ontstond om meer met beeldhouwen te doen.
Al werkende is het mijn beroep geworden.