Volksuniversiteit Papendrecht 


Volksuniversiteit Papendrecht is een sociaal-culturele instelling die op niet-schoolse wijze algemeen vormend onderwijs geeft aan volwassenen.
Ze doet dit zonder winstoogmerk. Mede dankzijde subsidie van de Gemeente Papendrecht kan zij een groot aantal betaalbare cursussen aanbieden.