Wouter Slob 


Ik ben als cursusontwikkelaar verantwoordelijk de inhoud en uitvoering van, voornamelijk, bouwtechnische scholing. Samen met docenten stel ik de inhoud samen en draag ik zorg voor lesmaterialen en hulpmiddelen.
Wij bieden op dit platform scholingen aan op vaktechnische gebieden, zoals metselen, tegelen, timmeren, schilderen en behangen.

Mijn aanbod

Deze gebruiker heeft nog geen aanbod.